ARRELS FUNDACIÓ
Llibre 'Vaig dormir al carrer'
Sensibilització i recollida de fons