• Estratègies
  de comunicació
 •  
 • Presentacions
 • Llançaments
 • Posicionament
 • Visibilització
 • Fidelització
 • Creació i edició
  de continguts
 •  
 • Corporatius
 • Publicacions
 • Websites
 • Newsletters
 • Traduccions
 • Revisió i correcció
  de continguts
 •  
 • Ortogràfica i gramatical
 • Lèxica i d’estil
 • Treballs FDG i FDM
 • Tesis doctorals
 • Artícles